Bedrijven

Door vergrijzing, langer doorwerken en concurrentie op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat medewerkers vitaal zijn én blijven.

U, als bedrijf, wordt meer verantwoordelijk voor de kosten van verzuim. De fysieke en mentale gesteldheid van medewerkers krijgt hierdoor steeds meer aandacht.

Het bevorderen en stimuleren van een gezonde leefstijl door de werkgever kan leiden tot een lager ziekteverzuim, betere inzetbaarheid en minder verloop van werknemers.

Het aanbieden van vitaliteitprogramma’s draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van werknemers.

FirmaVitaal vitaliteit 1

“Medewerkers zijn immers een groot kapitaal voor de werkgever.”

Een vitaliteitsprogramma kan het volgende opleveren:
• Productievere medewerkers
• Lager ziekteverzuim
• Verhoging medewerkersbetrokkenheid
• Positief bedrijfsimago
• Goed werkgeverschap

ONGEZONDE EN NIET-BLIJE WERKNEMERS

 

INDIVIDUEEL OF GROEPSPROGRAMMA

 

GEZONDE EN BLIJE WERKNEMERS

 

MAKEN EEN TEAM STERK

Werkwijze

Back to Top